Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

SUNPET; çalışanları, paydaşları, alt işverenleri ve müşterileri ile toplum yararı için, tüm faaliyetlerini Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) bakımından etkin olarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda SUNPET olarak amacımıza ulaşmak için;


İlkemiz

Faaliyetlerimizde öncelikli olarak insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı,


Liderlik ve Bağlılık

Yöneticilerimizin, SEÇ Politikası unsurlarının yerine getirilmesi için liderlik etmelerini, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermelerini sağlayacağımızı,


Mevzuata Uyum

Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağımızı,


Önleyici Yaklaşım ile Risklerin Yönetimi

Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risklerini sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi,


Uygun Çalışma Koşulları

Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağımızı,


Acil Durum Yönetimi

Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağımızı,


Çevre Yönetimi

Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı, emisyonları izleyeceğimizi ve atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı,


Sürekli İyileşme

SEÇ konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi, taahhüt ederiz.

Ürünler & Hizmetler

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.